Bạn có đang yêu theo kiểu
Với quan điểm rằng hầu hết chúng ta đang nhầm lẫn ý nghĩa thực sự của tình yêu, Nhà tâm lý Abraham J. Twerski thông qua một so sánh thú vị về tình yêu kiểu "Fish love" cho rằng chúng ta chỉ tìm cách thỏa mãn những nhu cầu của bản thân mình. Hay nói cách...
Đọc tiếp
Giới hạn độ tuổi khách hàng - Rudicaf có thiên vị không?
OANNNN lắm ạ, Rudicaf nào dám KHINH ai…Khổ, lần thứ 1000000 mũ n Rudicaf bị các chị “dỗi”, mắng, thậm chí chọi gạch đá tới tấp “vì cái tội” “trọng Nam #KHINH_Nữ”: giới hạn độ tuổi KH#Nữ_phải_dưới_32.Lại phải “nặng về trình bày” 1 tí để giải nỗi OANNNN to lớn này, hiu hiu:1. Thực ra khách...
Đọc tiếp