Địa chỉ:

Tầng 2, số 178 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

0983 151536
0966 076 916 - 024 384 33 384

Email:

contact@rudicaf.com

Liên hệ

(*) Lưu ý: Khách hàng quan tâm đến dịch vụ RUDICAF Dating vui lòng tham khảo thông tin và đăng kí sử dụng dịch vụ tại link này.