Bạn có đang yêu theo kiểu
Với quan điểm rằng hầu hết chúng ta đang nhầm lẫn ý nghĩa thực sự của tình yêu, Nhà tâm lý Abraham J. Twerski thông qua một so sánh thú vị về tình yêu kiểu "Fish love" cho rằng chúng ta chỉ tìm cách thỏa mãn những nhu cầu của bản thân mình. Hay nói cách...
Đọc tiếp