Danh sách các trường Đại học top Việt Nam

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP VIỆT NAM
(được lựa chọn theo sự nghiên cứu, tổng hợp thông tin và căn cứ vào các tiêu chí của Rudicaf)
 
Updated: 20/06/2022
 1. Đại học Ngoại thương
 2. Học viện Ngoại giao
 3. Đại học Bách khoa
 4. Đại học Kinh tế quốc dân
 5. Đại học Kiến trúc
 6. Đại học Xây dựng
 7. Đại học Quốc gia (bao gồm các trường ĐH trực thuộc)
 8. Đại học Sư phạm
 9. Đại học Hà Nội
 10. Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 11. Đại học Y
 12. Đại học Dược
 13. Học viện Ngân hàng
 14. Học viện Tài chính
 15. Đại học Luật
 16. Các trường Đại học Tư nhân/Quốc tế tiêu chuẩn cao như RMIT, VinUni, Greenwich,...(Các trường cụ thể sẽ được xem xét riêng)
Ghi chú: Áp dụng cho các trường tương tự tại TP.HCM