CEO Vũ Nguyệt Ánh làm diễn giả tại Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Việt Nam 2017
Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Việt Nam (Vietnam Young Leader Forum) là chuỗi sự kiện thường niên được tổ chức bởi Trung Tâm Hỗ Trợ Thanh Niên Khởi Nghiệp (BSSC) và được bảo trợ bởi Thành Đoàn, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TP. HCM.Chị Vũ Nguyệt Ánh cùng các diễn giả khác trong...
Đọc tiếp