RUDICAF Dating được giới thiệu trong chương trình Rubic cuộc sống, phát sóng vào 18h30 ngày 13/3/2018 trên kênh truyền hình QPVN.