Tilani được giới thiệu trong chương trình "Cà phê Khởi nghiệp" của VTV1, phát sóng vào ngày 19/09/2019.