[VTV2] Chuyện hẹn hò thời công nghệ - Rudicaf trên chương trình "Cho ngày hoàn hảo"