[VTV2] CEO Rudicaf trên chương trình "Nhịp sống công nghệ"