Chương trình "Cuộc sống 24h" của VTC14 đưa tin về Start-up Festival 2016 và phần phỏng vấn của CEO Rudicaf.

Timecode: 01:00