[Hà Nội 1] Họp báo ra mắt CLB "Hạnh phúc tuổi trung niên" trên Thời sự 18h