[QPVN] CEO Rudicaf và chị Hoàng Lê Na chia sẻ về CLB "Hạnh phúc tuổi trung tiên"