Nếu bạn đang ĐỘC THÂN, chắc chắn bạn KHÔNG ĐƯỢC BỎ QUA clip này!!!
Xem ngay, cười nghiêng ngả, tâm đắc ngất ngây!!!

Trích đoạn trong bộ phim "How to be Single" - khởi chiếu tháng 3/2016