Hoàn thiện bản thân

RUDICAF DISC Coaching (Plus) 19.999 triệu

RUDICAF DISC Coaching (Plus)

DISC là gì? DISC là công cụ đánh giá hành vi dựa trên lí thuyết hành vi và cảm xúc DISC năm 1928 của nhà tâm lý học William Moulton Marston. Công cụ này đã được rất nhiều công ty trên thế...
  • Diện tích: Chưa rõ
  • 0
  • 0
RUDICAF DISC Coaching (Standard) 12.222 triệu

RUDICAF DISC Coaching (Standard)

DISC là gì? DISC là công cụ đánh giá hành vi dựa trên lí thuyết hành vi và cảm xúc DISC năm 1928 của nhà tâm lý học William Moulton Marston. Công cụ này đã được rất nhiều công ty trên thế...
  • Diện tích: Chưa rõ
  • 0
  • 0