Tư vấn doanh nghiệp

Các hoạt động tư vấn, tổ chức và tham gia vận hành các nhóm, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân…

Vui lòng liên hệ email cs@rudicaf.com hoặc hotline 0899 19 11 16 hoặc số điện thoại 024 384 33 384 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.