Tổ chức cuộc hẹn theo yêu cầu

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sắp xếp, tổ chức cuộc hẹn với 1 đối tượng đã quen biết theo các yêu cầu.

Vui lòng liên hệ email cs@rudicaf.com hoặc số điện thoại: 04 384 33 384/0966 076 916 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.