Sắp xếp cuộc hẹn theo yêu cầu

Hỗ trợ khách hàng liên hệ, kết nối với 1 đối tượng nào đó để làm quen và sắp xếp cuộc hẹn đầu tiên.

Vui lòng liên hệ email cs@rudicaf.com hoặc số điện thoại 1900 9018 - 0966 076 916 - 024 384 33 384 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.