Sắp xếp cuộc hẹn theo yêu cầu

Hỗ trợ khách hàng liên hệ, kết nối với 1 đối tượng nào đó để làm quen và sắp xếp cuộc hẹn đầu tiên.

Vui lòng liên hệ email cs@rudicaf.com hoặc hotline: 0899 19 11 16 hoặc số điện thoại 024 384 33 384 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.