RUDICAF Speed Dating

Event hẹn hò tốc độ theo concept nổi tiếng thế giới với các đối tượng ứng viên chọn lọc.

Vui lòng liên hệ email cs@rudicaf.com hoặc hotline: 0899 19 11 16 hoặc số điện thoại 024 384 33 384 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.