NGUYỄN NGỌC HƯNGCTO


- Kinh nghiệm làm việc 7 năm trong ngành Công nghệ thông tin với các khách hàng Nhật, Mỹ, Pháp, Bắc Âu...
- Tư vấn và phát triển giải pháp Giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư trên Mobile App cho VNDIRECT
- 3 năm kinh nghiệm làm Team leader, PM, Technical leader...
- 3 năm kinh nghiệm phát triển App Studio riêng (LN Studio) 
- 3 năm tư vấn và phát triển các giải pháp enterprise cho khách hàng Châu Âu
- Tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin - Đại học Bách Khoa Hà Nội