Hẹn hò


RUDICAF Matching

Dịch vụ hỗ trợ tìm đối tượng hẹn hò thông qua hình thức quy hoạch tiêu chí thú vị và độc đáo.


RUDICAF Blind date

Dịch vụ sắp xếp cuộc hẹn với đối tượng bí mật đầy bất ngờ và thú vị.


RUDICAF Speed dating

Event hẹn hò tốc độ theo concept nổi tiếng thế giới với các đối tượng ứng viên chọn lọc.


RUDICAF Single party

Mini party dành cho các bạn trẻ độc thân với các hoạt động/trò chơi kết nối vui vẻ và thú vị.