Cảm ơn đã đăng kí RUDICAF Dating


Cảm ơn anh/chị đã hoàn thành đăng kí tham khảo dịch vụ RUDICAF Dating!


Do lượng KH đăng kí lớn nên chúng tôi sẽ CHỈ liên hệ và phản hồi những form đăng kí được điền đầy đủ thông tin và có thông tin đăng kí ban đầu phù hợp với các tiêu chí cơ bản của cộng đồng thành viên RUDICAF Dating.  


Nếu KH không nhận được phản hồi từ Rudicaf trong vòng 7 ngày làm việc sau khi đăng kí, có thể do thông tin đăng kí của KH CHƯA ĐẦY ĐỦ/KHÔNG PHÙ HỢP với tiêu chí cộng đồng thành viên RUDICAF Dating hoặc nơi KH đang sinh sống nằm ngoài phạm vi phục vụ của Rudicaf. Mong KH hiểu và thông cảm cho đặc thù của dịch vụ RUDICAF Dating và chờ đợi sự ra mắt của ứng dụng hẹn hò Tilani (dành cho mọi đối tượng KH) trong thời gian tới.


Vui lòng liên hệ số điện thoại 1900 9018 - 0966 076 916 - 024 384 33 384 hoặc email contact@rudicaf.com nếu cần được hỗ trợ thêm.