RUDICAF Dating


Cảm ơn anh/chị đã hoàn thành đăng kí tham khảo dịch vụ RUDICAF Dating!


Chúng tôi sẽ CHỈ phản hồi và liên hệ với các khách hàng có thông tin đăng kí ĐẦY ĐỦPHÙ HỢP với tiêu chí cộng đồng RUDICAF Dating.


Nếu anh/chị không nhận được phản hồi từ Rudicaf trong vòng tối đa 7 ngày làm việc sau khi đăng kí, có thể do các thông tin đăng kí của anh/chị CHƯA ĐẦY ĐỦ/KHÔNG PHÙ HỢP hoặc do nơi anh/chị sinh sống chưa nằm trong phạm vi phục vụ của Rudicaf.


Vui lòng liên hệ hotline 0899 19 11 16 hoặc email contact@rudicaf.com nếu cần được hỗ trợ thêm.