Hướng dẫn tải ứng dụng Tilani dành cho Điện thoại iOS

Bước 1: Vui lòng click vào icon này để tải Testflight (kho ứng dụng trung gian được sử dụng tạm thời trước khi Rudicaf hoàn tất thủ tục đưa Tilani lên App Store)


Bước 2: Click vào icon tải app và làm theo hướng dẫn dưới đây để cài đặt Tilani vào điện thoại