Các dịch vụ khác theo yêu cầu

Các dịch vụ chăm sóc cá nhân, chăm sóc đời sống tình cảm – tinh thần khác theo yêu cầu (campaign tỏ tình, lễ cầu hôn, tặng quà…)

Vui lòng liên hệ email cs@rudicaf.com hoặc số điện thoại 1900 9018 - 0966 076 916 - 024 384 33 384 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.