RUDICAF TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NHIỀU VỊ TRÍ
Nhân viên Truyền thông (mảng content)     -  Công việc: Triển khai các công việc Marketing-Truyền thông, chủ yếu về mảng content dưới sự chỉ đạo, định hướng của Marcom Team Leader và CEO     -  Yêu cầu: Không cần nhiều kinh nghiệm, nhưng cần có TƯ DUY và KĨ NĂNG viết tiếng Việt tốt,...
Đọc tiếp