[VTV6] CEO Rudicaf trong chương trình Gala "Chuyến xe khởi nghiệp"