Rudicaf được giới thiệu trong chuyên mục "Khởi nghiệp" của chương trình "Cafe Sáng với VTV3", phát sóng vào ngày 15/3/2018.