[VTC10] CEO Rudicaf trong chương trình "Hành trình tri thức Việt" với chủ đề "Hẹn hò thời công nghệ"