Chương trình "Chuyện động truyền thông" của kênh Truyền hình Nhân dân nói về hẹn hò online và giới thiệu về Rudicaf.