[VOV] Rudicaf trong chương trình "Tiến lên Việt Nam" của VOV Giao thông Quốc gia