[Truyền hình Nhân dân] Rudicaf trong chương trình "Câu chuyện khởi nghiệp"