Mini Talkshow của Founder & CEO Rudicaf trong chương trình "Lăng kính V6" của kênh VTV6 với chủ đề "Tình yêu thời công nghệ".