[VTV3] Rudicaf nói về "Chuyện hẹn hò" trên chương trình "Cafe sáng với VTV3"