Kênh Hà Nội 1 - chương trình "Hà Nội 18:00", ngày 11/11/2017


Kênh VTC14 - chương trình "Cuộc sống 24h", ngày 12/11/2017.