CEO Rudicaf trả lời phòng vấn trong phóng sự "Nhìn lại năm quốc gia khởi nghiệp" của ANTV (Kênh Truyền hình Công an Nhân dân).