[VTV4] CEO Rudicaf trong chương trình "Việt Nam và Thế giới"