[VTV1] CEO Rudicaf trong chương trình "Tiếng nói phụ nữ"