[VTV6] CEO Rudicaf trong chương trình "Chuyến xe khởi nghiệp"