Chương trình "Chuyến xe khởi nghiệp" VTV cùng những câu chuyện về chặng đường khởi nghiệp của CEO Rudicaf Vũ Nguyệt Ánh.