[VTV1] CEO Rudicaf trong chương trình "Chiều cuối năm"