[VTV3] CEO của Rudicaf trong chương trình "Cafe sáng với VTV3" ngày 30/9/2017