Khách kén người - Rudicaf phải đành kén... khách

Blog

Vì là dịch vụ "KÉN CHỌN", nên dù rất tiếc nhưng vẫn hay phải gửi những email "Cáo lỗi" như thế này.

Cơ mà hiếm khi nhận được một email phản hồi dễ chịu như vậy, và tự nhiên thấy ấm lòng 🥰. Những khách hàng hiểu biết là vậy, họ sẽ hiểu và thông cảm rằng: Không phải là tốt hay không tốt, đơn giản là phù hợp hay không.

Lan man liên hệ trong chuyện hẹn hò tình yêu cũng thế đấy, 1 lời từ chối không nhất thiết là vì người kia không đủ tốt, chỉ là vì thấy không đủ phù hợp để bắt đầu mà thôi 🙂.

Nếu như mọi người đều hiểu và đều chấp nhận nó 1 cách nhẹ nhàng, thân thiện, văn minh thì quả là cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu biết bao 🙂.

Không có mô tả ảnh.