Vì quá
Em thề có trời đất, em nói điêu em chớt!!!Sáng nay mở máy tính ra duyệt ngay 1 hồ sơ khách hàng Nam 8x nửa đầu, làm Trưởng phòng 1 Tập đoàn lớn, lương vài nghìn 1 tháng (có hợp đồng và sao kê lương), bằng tốt nghiệp xuất sắc ở nước ngoài về (có bản...
Đọc tiếp