Profile CEO
- Founder & CEO của Rudicaf - Doanh nghiệp đứng thứ 4 trong Top 20 Khởi nghiệp được yêu thích nhất năm 2016 - Giải thưởng Phụ nữ khởi nghiệp năm 2016 * Các hạng mục trong Giải thưởng khởi nghiệp "Khát vọng tiên phong" do VTV phối hợp với Bộ Khoa học &...
Đọc tiếp