VŨ HẠNH HOACFO

- CFA level 2

- Nguyên Phó Giám đốc khối Tư vấn Tài chính công ty chứng khoán BSC (Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV)