Hẹn hò

RUDICAF Dating: Ứng dụng book lịch hẹn hò cao cấp cùng hệ thống dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cuộc hẹn bài bản, chuyên nghiệp.

RUDICAF Matching: Dịch vụ hỗ trợ tìm đối tượng hẹn hò thông qua hình thức quy hoạch tiêu chí thú vị và độc đáo.

RUDICAF Blind date: Dịch vụ sắp xếp cuộc hẹn với đối tượng bí mật đầy bất ngờ và thú vị.

RUDICAF Speed dating: Event hẹn hò tốc độ theo concept nổi tiếng thế giới với các đối tượng ứng viên chọn lọc.

RUDICAF Single party: Mini party dành cho các bạn trẻ độc thân với các hoạt động/trò chơi kết nối vui vẻ và thú vị.

RUDICAF Tilani: Ứng dụng hẹn hò dành cho tất cả những người độc thân theo quy định của pháp luật (dự kiến ra mắt vào năm 2018).