Rudicaf TUYỂN DỤNG nhiều vị trí
Rudicaf hiện đang TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ:- 01 Operation Manager (Quản lí vận hành, điều phối các công việc chung)
- 01 Sale Admin (quản lí database Khách hàng, hợp đồng, báo cáo, thống kê số liệu...)
- 01 Admin (Hành chính - Nhân sự)
- 01 Accountant (Kế toán tổng hợp)
- 02 Nhân viên part-time (hỗ...
Đọc tiếp